Akademia Rozwoju

Akademia Rozwoju

Akademia Rozwoju Coaching Życia bazuje na wieloletnich doświadczeniach oraz niezwykle pomocnych metodach i technikach coachingowych. To sprawiał, iż jest obecnie wydawca publikacji z tematyki relacji, biznesu i zdrowia

Coaching to proces, w którym CZŁOWIEK JEST W CENTRUM ZAINTERESOWANI.

Proces ten polega na wydobywaniu mocnych stron u ludzi, pomaganiu im w usuwaniu osobistych barier i ograniczeń w drodze do realizacji ich własnych marzeń, pragnień i osiągnięciu kolejnych celów. To również pomoc w ułatwieniu bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole oraz indywidualnie, w codziennym życiu. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu przyczyn problemów, otwierając dodatkowe perspektywy, z których klient często nie zdawał sobie sprawy.

Promując rozwój nowych strategii myślenia, wyzwala ludzki potencjał i motywuje do działania.  Coaching zapewnia to, że klient może dać z siebie wszystko, co najlepsze, uczyć się przy tym i rozwijać swoje kompetencje w taki sposób, w jaki on sam pragnie.  Może uświadomić sobie, jakie ma wewnętrzne zasoby i co jest w nim najlepsze, jakie ma przekonania i niesie ze sobą wartości oraz wzmacniać je lub wymienić na bardziej użyteczne. Poprzez coaching klient buduje oparcie w sobie, wzmacnia swoje wybory i prowadzi do zmian w myśleniu a tym samym w kierunku swojego życia.Dzięki procesowi coachingowemu, ludzie mogą uczyć się słuchać z empatią, chętniej dzielą się doświadczeniem i wiedzą, starają się głębiej zrozumieć innych, mają więcej szacunku, zaufania oraz ludzkiej życzliwości do siebie nawzajem. To sprzyja ograniczeniu konfliktów, która jak wiemy są nieuniknione. Jednak dzięki postawie empatycznej i umiejętności „wejścia z cudze buty”, podczas procesy coachingowego klient uczy się również dobrych relacji tak, aby rozwiązywać problemy i i gasić konflikty, a nie przeciwnie.

Coaching jest pomostem porozumienia, pomiędzy coachem a klientem. W tej współpracy, coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych celów i oczekiwanych rezultatów, wyobrażonych sobie przez klienta, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, przy czym coach nie musi być ekspertem w dziedzinie pracy swego klienta.
W tej relacji coach jest katalizatorem z zaangażowaniem pomagającym klientowi odkryć, a następnie zobaczyć najsilniejsze wizje i wartości oraz MISJE, aby były jak latarnia morska dla klienta, która zawsze sprowadza go w bezpieczne miejsce, jeśli ten zbłądzi po bezkresach oceanu życia. Jak pracuję jako coach?

Jako coach jestem zdystansowanym, neutralnym tj. „niezaangażowanym emocjonalnie obserwatorem” nastawionym na przepływ obserwacji o szerokiej perspektywie. Oznacza to, że usuwam na bok wszystkie moje oceny, preferencje, opinie i sugestie, a tym samym decyduję o potrzebie „zapewnienia przestrzeni” klientowi.
Z tej pozycji najlepiej jest dostrzec cały system, w którym mój klient ma miejsce w swoim życiu tak w rodzinie jak również w związku partnerskim, pracy oraz w środowisku, w którym on przebywa. Dzięki temu, jako coach wchodzę w pozycje oznaczającą zrozumienie systemu połączeń relacyjnych, w jakim znajduje się klient i za pomocą odpowiednich pytań, buduję świadomość klienta z perspektywy całego systemu.

Jest to szczególnie przydatne w rozwojowych rozmowach z klientem, a przede wszystkim w budowaniu wzajemnego zaufania, wychodząc poza osobiste idee, w otwartą przestrzeń zaineresowań szerokim wachlarzem poszukiwania dróg wyjścia z problemu w kierunku rozwiązań klienta oraz kreowaniem jego marzeń, potrzeb i celów, tu i teraz.

Poprzez stosowanie wielu metod i technik coachingowych, świadomie zapraszam umysł „pogłębionej wiedzy” klienta, by pomógł mu w tym przedsięwzięciu uznając fakt, że klient już teraz ma wszystkie wewnętrzne zasoby do osiągania sukcesu. Podczas prowadzonej przez mnie sesji, klient stopniowo zdaje sobie z tego sprawę, często zmieniając nieużyteczne przekonania, które go blokują na użyteczne. Dostrzega wiele punktów widzenia i w wyobraźni, może zbadać różne perspektywy i przestrzenie działania, jako obserwator samego siebie.

Jako coach pracuje nad uświadomienie sobie tego wszystkiego przez klienta i prowadzeniem go po drodze ku pozytywnym zmianom, zwiększeniu wiary w samego siebie i wewnętrznej motywacji pobudzającej go do podejmowania słusznych dla niego decyzji oraz podejmowania działania, tu i teraz.

Renata Zarzycka
Wydawnictwo i firma szkoleniowa:
AKADEMIA ROZWOJU COACHING ŻYCIA

https://renatazarzycka.calivita4.me/

Renata Zarzycka – ZnanyLekarz.pl