Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych

Na czym polega terapia wyjścia uzależnienia?

Proces terapeutyczny w przypadku osoby uzależnionej ma w zasadzie jeden główny cel – wyzwolić osobę uzależnioną od tego, co stało się jej nałogiem. Aby leczenie alkoholizmu, palenia papierosów, seksu, zespołu uzależnienia do Internetu i mediów (np. od telefonu komórkowego czy seriali TV) tzw. cyberaddiction (cyberuzależnienia) szczególnie u dzieci i młodzieży lub od innego było skuteczne, powinno odbywać się w gabinecie, przy współpracy osób, które się w tym specjalizują. To miejsce, gdzie pracują odpowiednio wykwalifikowane osoby do tego, aby wspierać pacjentów uzależnionych. Indywidualne oraz grupowe spotkania mają na celu uświadomienie osobom uzależnionym, że straciły one kontrolę nad swoim życiem, zaakceptowanie swojego nałogu i uczenie się technik, dzięki którym będzie im łatwiej zmierzyć się z uzależnieniającą ich pokusą.

Poza oferowanym w gabinecie oczyszczaniem organizmu i wątroby metodami naturalnymi (odwykiem i indywidualnie dopasowywanym leczeniem), terapią mogą także być grupy wsparcia takie jak Anonimowi Alkoholicy czy Anonimowi CyberVictim Zbiór życiowych zaleceń, jakim jest program 12 kroków, ma na celu pomóc w dążeniu do tego, aby każdy kolejny dzień bez uzależnienia był szczęśliwy, efektywny i wydajny.

Jak wyjść z uzależnienia – 12 kroków do celu

Program 12 kroków

Coaching Interwencyjny – Kryzysowy w 12 krokach (ang. twelve steps, w niektórych polskich wspólnotach Al-Anon nazywane 12 Stopniami) – zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, członka grupy samopomocowej 12 kroków, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia.

12 kroków

1. Resilience – the courage to come back czyli powrót do równowagi po wyzwaniach poprzez wychodzenie z Roli Ofiary.

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec uzależniani, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
W programie 12 kroków wyjścia z uzależnienia najważniejszy jest pierwszy – zaakceptowanie własnej bezsilności wobec nałogu i przyznanie się przed sobą, że jest się człowiekiem chorym, potrzebującym pomocy. To trudne, gdyż uzależniony ma problem z uznaniem tego, że przestał panować nad swoim życiem, a zaczął nim rządzić nałóg (uzależnienie).

2. Robert Dilts logical levels of change czyli zmiany na kolejnych poziomach neurologicznych ścieżki Dilts’a

Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może dać nam wyzwolenie i przywrócić zdrowie.
Drugi krok to przyznanie się do swojej bezsilności i stwierdza, że osoba uzależniona potrzebuje pomocy zewnętrznej, aby wrócił do równowagi życiowej.
Analiza swojego zachowania, przekonań, wartości, umiejętności, tożsamości i sensu życia poprzez kolejne kroki:
– Otoczenie/środowisko (ang. Environment) – Gdzie?, Kiedy?, Z kim? W jakim otoczeniu?, W jakim kontekście pojawia się moje zachowanie?
Zachowanie (ang. Behavior)– Co?, Co robię?,
Umiejętność (ang. Capability) – Jak?, Jak to zrobić?, Jak umiem to zrobić?, Jak to robię?
Przekonania/wartości (ang. Beliefs/values) – Dlaczego?, Dlaczego popełniam błędy?/Z czego wynikają błędy? (wpis), Jakie są moje przekonania i wartości?, Co jest ważne? Jak myślę o świecie i ludziach?
Tożsamość (ang. Identity) – Kto?, Kim jestem?
Duchowość i Misja (ang. Spirit/Strategic vision)– Po co?, Dla jakiej idei?, Jaka jest intencja/cel działania?, Kto jeszcze?, Jaki jest cel globalny? Jaki jest swns Twojego istnienia? Jaka masz misję?

3. Akashic Records Readingczyli połączenie z wyższą siłą opiekuńczą.

Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga (Wszechświata lub Wyższej Sile), jakkolwiek Go pojmujemy. Krok ten ma na celu pomóc w rozpuszczeniu lęków i przymusu kontrolowania rzeczywistości, po odstawieniu używki – bodźca nałogu. Osoba uzależniona powinna zaakceptować to, że człowiek nie ma wpływu na pewne rzeczy i sprawy. i nie musi wszystko i wszystkich można kontrolować.

4. Praca nad „Cieniem” i jego uzdrawianie. Robimy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Praca nad tym, co ukryte jest w „cieniu”, czyli rozpoczęcie pracy nad swoim charakterem i uczciwością, poprzez analizę błędów i słabości, panowanie nad inteligencją emocjonalną i emocjami m.in., jeśli często pojawia się porywistość, agresja czy tendencją do obrażania się.

5. Transforming Communication czyli zmiana języka komunikacji, poprzez uczenie się uważność i otwartości na drugiego człowieka. Wyznajemy Bogu (Wszechświatowi, Stwórcy), sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, przyznaniem mu się do swoich porażek, zrzucamy poczucia winy i wybaczamy sobie to wszystko, co było, biorąc to co dobrego z tego wynika w przyszłość ze sobą, jako cenne doświadczanie i naukę.

6. Recell Healing i nauczenie się zasady „lustra”. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru i aby wybaczył nam, abyśmy my sami sobie wybaczyli to, co było. Uczy akceptacji samego siebie, a jednocześnie jest deklaracją dalszej pracy nad swoim zachowaniem.

7. Mindfulness, czyli uczenie się uważności i wchodzenia w Rolę Obserwatora (bez okazywania negatywnych uczuć i reakcji). Kluczowym pojęciem w kroku siódmy jest pokora, czyli nietrwanie w przekonaniu, że człowiek ma zawsze rację i wszystko wie najlepiej, tylko na spokojnie zastanawia się nad tym, co mówią inni i próbuje modyfikować swoje postępowanie w danej sytuacji. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. The Social PanoramaModel i spotkanie w wyobraźni ofiar osoby uzależnionej.
Krok ósmy jest przygotowaniem do tego, aby świadomie i uczciwie zmierzyć się z przeszłością i skrzywdzonymi w niej przez uzależnionych ludźmi ( w tym dzieci i nastolatków). Robimy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Te działania planowane są w kroku dziewiątym.

9. Systemic Constellations and Systemic Family Constellations, czyli terapia zadośćuczynienia w wyobraźni i w przestrzeni.
Zadośćuczyniliśmy wszystkim w wyobraźni bądź w przestrzeni lub osobiście wobec tych, u których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych – wtedy praca tylko na wyobraźni wewnątrz siebie, wybaczenie sobie i przeproszenie osób poranionych, skrzywdzonych.

10. Benefits of Practicing Gratitude According to Science PsychoNeuroBiology czyli korzyści z Praktyki Wdzięczności według nauki PsychoNeuroImmunologii
Prowadziliśmy obrachunek moralny, przyznając się do popełnianych błędów. Przyglądamy się swoim poczynaniom pod kątem doświadczenia i nauki na zmianach zachowania, nawyków i przekonań m.in. niekrzywdzenia innych, i zmiany reakcji na fakt, na wydarzenie oraz praktykowania wdzięczności za poświęcenie się osób, które potraktowaliśmy jak ofiary.

11. Praca nad oddechem, medytacje oraz muzyka uzdrawiające i stany transowe i zaufanie swojej intuicji oraz Wyższej Sile przekazującej nam, jako „medium”, pomocne i uzdrawiające nas informacje od Wszechświata.
Dążymy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z e Stwórcą Wszechświata, z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego Woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia. Wrażamy do uważności i pytania „Jaki jest sens mojego istnienia tu i teraz” zgodnie z nurtem techniki Akashic Records Reading („Wejście do własnej Kroniki Akaszy”).

12. Uwolnienie! Wyjście z MatriXu na wolność!
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staramy się nieść przesłanie innym uzależnionym osobom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, kształtując w sobie nowe nawyki i zachowania. Jest to zamknięcie pewnego cyklu i wyrażenie gotowości do dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem oraz zadeklarowanie swojej pomocy.