cGMP

CALIVITA® OD PONAD 28 LAT ZAPEWNIA SWOIM KLUBOWICZOM PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. PRODUKCJA SUPLEMENTÓW DIETY CALIVITA® ODBYWA SIĘ POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ, ZGODNIE Z RYGORYSTYCZNYMI ZASADAMI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ AKTUALNYMI DOBRYMI PRAKTYKAMI PRODUKCYJNYMI.

NAJWYŻSZE STANDARDY

Większość firm obecnych na rynku spełnia standardy GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej.My spełniamy jeszcze wyższe standardy – cGMP!

Czym jest cGMP – Aktualna Dobra Praktyka Produkcyjna?

To bardziej kompleksowy i wymagający stan-dard niż GMP. Jest on stale aktualizowany i monitorowany przez FDA – amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. W rezultacie otrzymujemy skuteczne produkty o najwyższej jakości, bezpieczne dla ludzi.

RYGORYSTYCZNA KONTROLA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NA KAŻDYM ETAPIE

Aby zachować najwyższe standardy zgodne z cGMP, CaliVita® współpracuje z zaufanymi dostawcami. Nadzór pełniony jest również podczas przetwarzania, pakowania, etykietowania, przechowywania, dystrybucji – czyli na każdym etapie od pozyskania surowca po gotowy produkt. Oprócz procesu produkcyjnego, cGMP to również wymogi dotyczące przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny wśród pracowników oraz ciągłego podnoszenia ich kwalifikacji. Muszą być spełnione odpowiednie warunki pracy, właściwe obchodzenie się z surowcem oraz gotowym produktem, prowadzony jest kompleksowy rejestr każdego etapu produkcji, testów, dystrybucji.

W TEN SPOSÓB ZAPEWNIAMY DOSKONAŁĄ JAKOŚĆ CAŁEGO PROCESU PRODUKCJI, A UZYSKANY PRODUKT JEST SKUTECZNY, BEZPIECZNY, ZAWIERA ŚCIŚLE OKREŚLONĄ ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH – ZGODNYCH Z ETYKIETĄ.