Dr Ralph Heinicke a system kseroniny

Noni przyciągnęła dużą uwagę żywieniowców, lekarzy i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem z powodu niektórych jej kluczowych składników, a mianowicie – prokseroniny i kseroniny. Historia odkrycia kseroniny, prokseroniny i tzw. „systemu kseroniny” może być podstawą do silnych medycznych roszczeń wokół noni.