Psychobiologia

Psychobiologia

Psychoneurobiologia to koncepcja holistycznego podejścia do człowieka z uwzględnieniem wszystkich aspektów jego funkcjonowania, z założeniem, że źródło każdej choroby leży w psychice. Są to przede wszystkim silne, negatywne, długotrwałe emocje. Są to ważne przyczyny powstania chorób somatycznych, na których skupia się medycyna holistyczna, dzięki temu skuteczniej leczy objawy chorób. Tymczasem słowo „holizm” pochodzi od greckiego słowa „holos”, co oznacza całość. Tym samym sugeruje, potrzebę traktowania człowieka, jako całość obejmując swym zasięgiem ciało, umysł i ducha. Powszechnie wiadomo, że stres wpływa na nasze zdrowie. Przyczynia się do powstawania chorób, jednak jest to stwierdzenie bardzo ogólne. Nikt wcześniej -konkretniej- nie badał, dlaczego stres wywołuje daną chorobę. Dopiero niedawno zajęła się tym zagadnieniem najnowsza i najprężniej rozwijająca się dziedzina naukowa.

PsychoNeuroImmunologia. Pozwala w naukowy sposób zrozumieć, jakie powiązania istnieją między umysłem, psychiką i organami wewnętrznymi oraz tłumaczy, że rządzą nami prawa ewolucji – prawa natury, które decydują o naszej kondycji i dobrostanie już od milionów lat.

Od tysięcy lat wiadomo, że stan psychiki i ducha ma istotny wpływ na zdrowie. Starożytna medycyna łączyła to, co w danych czasach było szczytem technologii medycznej z interwencjami psychologicznymi i praktykami duchowymi. Już w biblijnej Księdze Przypowieści Salomona 17:22 z przed 3000 lat, znajdujemy receptę na zdrowie: Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało. W Biblii Tysiąclecia natomiast czytamy o tym, aby rozwijać uważności, koordynować swoje emocje, myśli i słowa. Trzeba też panować nad tym co i jak mówimy oraz dążyć do pokoju, przebaczania win sobie i innym oraz mieć do siebie zaufanie i być wdzięcznym za to co się ma. Jest to również istotny element niektórych buddyjskich tradycji, a w języku pali kierunek ten nazywany jest, jako słowo „sati”. Współczesnie, wszystkie te cechy zawiera mindfulness (j. pol. uważność). To proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych (w sobie) i zewnętrznych (pochodzących ze świata) bodźcach, występujących w danej chwili, które mogą zostać rozwijane poprzez medytację lub inne ćwiczenia terapeutyczne.

Obecnie totalna biologia opiera się na przodującej dziedzinie medycyny, jaką jest psychoneutoimmunologia i ściśle zajmuje się połączeniem „psycho” odnoszącym się do psychiki w pracy umysły, „neuro” odnoszącym się do układu neuroendokrynnego (układ nerwowy i układ wewnątrzwydalniczy) oraz „immunologia” nawiązującego do układu obronnego. Nauka ta, idzie o krok dalej od psychosomatyki i chorób psychosomatycznych przez dodanie czynnika związanego z układem nerwowym i immunologicznym. Zgodnie z jej zasadami, choroby mogą powstawać ze zmniejszonej lub nadmiernej aktywności układu immunologicznego.

W przypadku zmniejszonej aktywności układu odpornościowego mamy do czynienia ze zwiększonym zapadaniem na choroby zakaźne (zmniejszona obrona przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami), ale też choroby nowotworowe (zmniejszone rozpoznawanie patologicznie zmienionych własnych komórek np. nowotwory, mięsak Kaposi’ego, chłoniaki i AIDS).

W przypadku nadmiernej aktywności układu odpornościowego, komórki tego układu zwracają się przeciw własnemu organizmowi (choroby autoimmunologiczne np. Hashimoto).

Psychoneurobiologia to kompleksowa wiedza dotycząca zdrowia i choroby, która łączy w sobie podejście klasycznej medycyny z:

Recall Healing,

– Resilience – the courage to come back,

Akashic Records Reading,

The Social Panorama Model,

Transforming Communication,

– Health&Wellness Coaching,

Mindfulness,

Techniki NLP,

Totalną Biologię,

Nową Germańską Medycyną,

Biologiką.


Informacje te są przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się myślenia poprzez naturę oraz rozwijania samoświadomości w nurcie psychoneurobiologii.

Psychoneurobiologii mogą uczyć się wszyscy – dla uzdrawiania samych siebie, rodziny i przyjaciół.

Serwis KLINIKA-ZDROWIENIA.PL oraz udzielane porady w gabinecie i online lub telefonicznie, sesje Health&Wellness Coaching, wizyty domowe oraz warsztaty, są prowadzane w nurcie psychoneurobiologii.