Filmy

Uzależnienia od Internetu i telefonu komórkowego oraz cyberprzemoc i dzieci i młodziezy szkolnej,wiedza rodziców i nauczycieli na temat cyberbulling, cybercrime, cyberatak, cyberprzestrzeń. Wiktymizacja czyli znęcanie się się nad ofiafą (victim). Konferencja naukowa „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji” – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), temat wykładu Formy cyberprzemocy oraz skala zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonego przez mgr Renatę Zarzycką , specjalistkę Naturoterapia i terapeutkę PsychoNeuroBiologia oraz pedagoga i uzdrowiciela.
Od tysięcy lat wiadomo, że stan psychiki i ducha ma istotny wpływ na zdrowie. Starożytna medycyna łączyła to, co w danych czasach było szczytem technologii medycznej z interwencjami psychologicznymi i praktykami duchowymi. Już w biblijnej Księdze Przypowieści Salomona 17:22 z przed 3000 lat, znajdujemy receptę na zdrowie: „ Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało”. Psychoneurobiologia to koncepcja holistycznego podejścia do człowieka z uwzględnieniem wszystkich aspektów jego funkcjonowania, z założeniem, że źródło każdej choroby leży w psychice. Są to przede wszystkim silne, negatywne, długotrwałe emocje. PsychoNeuroImmunologia. Pozwala w naukowy sposób zrozumieć, jakie powiązania istnieją między umysłem, psychiką i organami wewnętrznymi oraz tłumaczy, że rządzą nami prawa ewolucji – prawa natury, które decydują o naszej kondycji i dobrostanie już od milionów lat. Inteligencja emocjonalna – negatywne i pozytywne emocje – żyj świadomie! – wykład dla CaliVita Polska – 20 wrzesień 2019 Zielona Góra.
IV Ogólnopolska Konferencja „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny” w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, odbyła się 17.10.2019. Zorganizowana była przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i WSIiZ. Na konferencji m.in doktorantka Renata Zarzycka wygłosiła prelekcję pt: „Rola mediów w informowaniu opinii publicznej i administracji państwowej o nielegalnych piramidach finansowych”