Szkolenia i Kursy

Szkolenia i Kursy

Szkolenia i konferencje

W języku branżowym szkolenia i ustawowym oraz specjalistycznym, szkolenie nazywane jest doskonaleniem umiejętności, które powiązane jest z aktualnie wykonywaną pracą oraz konkretnym stanowiskiem. Szkolenie jest jednym z punktów na drodze kariery, uwzględniającym podniesienie efektywności danego pracownika oraz wpływającego na poprawę i rozwój firmy.

Tematy szkoleń:

* Prelekcja wraz z pokazem slajdów pt. „Coaching szansą dla indywidualistów w pułapce sztywnych procedur” w odniesieniu do branży biznesu MLM, w dniu 10-11 września 2015 r., Konferencja Naukowa „Coaching Kariery”, zorganizowanej przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

* Pokazowa prezentacja wspólnie z Robertem Janowskim (z programu TV „Jaka to melodia”), zagadnienia „Przemówienia publiczne i występy”, w dniu 10-11 września 2015 r., Konferencja Naukowa „Coaching Kariery”, zorganizowanej przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

* Wygłoszenie prelekcji pt: „Rola mediów w informowaniu opinii publicznej i administracji państwowej o nielegalnych piramidach finansowych” na IV Ogólnopolska Konferencja “Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”, która odbyła się 17.10.2019 w Rzeszowie, zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i WSIiZ. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania).

* Wygłoszenie prelekcji pt.: „Formy cyberprzemocy oraz skala zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, Konferencja naukowa „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse w wychowaniu i edukacji” w dniu 29.11.2019 – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ).

* Prelekcja wraz z pokazem slajdów pt. „Moc wyobraźni w kreowaniu rzeczywistości”, podczas Seminarium Naukowego organizowanego przez Klub Coacha wraz z Centrum Studiów Podyplomowych – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 15.05.2015 r.

* Prelekcja z pokazem slajdów pt. „Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO oraz Parki Narodowe Kenii i Brazylii” podczas Seminarium Naukowego, zorganizowane przez Koło Naukowe MLM dla przyszłych przedsiębiorców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji Nicolaus Copernicus Adventure Club na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19 kwietnia 2011 r.

* Prelekcja z pokazem slajdów pt. „Korzystne działanie witamin, minerałów i roślinnych składników leczniczych na organizm człowieka”, podczas Seminarium naukowego w branży MLM i zdrowia, organizowanej przez firmę CaliVita / California Fitness, która odbyła się w Rzeszowie, 24 maja 2018 r.

Kursy

Kurs natomiast nie musi się odnosić do aktualnie zajmowanego stanowiska. Może doskonalić lub uczyć od podstaw bardziej uniwersalnych umiejętności. Takich na przykład jak jazdy na rowerze, czy też języka obcego. Obok takich „ogólnych” kursów znajdują się również kursy zawodowe, prowadzone dla osób dorosłych, jako forma kształcenia zawodowego.

Między kursem a szkoleniem nie ma różnic pod względem sposobu przekazywania wiedzy. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku pod uwagę bierze się naukę teorii i praktyki, włączenie obok warsztatu z ćwiczeniami, również wykładów.

* Powrót do siebie, do swojego „JA”, do źródła punktu zerowego Tachyonu – „WEJŚCIE DO KRONIKI AKASZY”,  1 stopień – kurs teorii i warsztat pracy na głębokiej podświadomości z pobudzaniem kreatywnej nadświadomości, w dniu 8 luty 2020 , Rzeszów.

Warsztaty

Warsztaty jak sama nazwa wskazuje to forma nauki, która kładzie akcent głównie na praktykę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach oraz na aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener – coach – instruktor, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

Tematy warsztatów:

* Warsztaty wraz z pokazem slajdów pt. “Trójkąt dramatyczny konfliktu i jak z niego wyjść?”, podczas Seminarium Naukowego w ramach IV edycji Dnia Psychologa, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii SYNERGIA, na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 17 kwietnia 2016 r.

Seminara

Seminarium to sposób nauki, który uwzględnia aktywne uczestnictwo i wymaga czynnej obecności, do której są zobowiązani uczestnicy. Seminarium może być formą akademickiego nauczania, lub oferowane przez organizację handlową bądź zawodową. Posiada funkcję łączące dla małych grup i powtarzających się spotkań. Koncentruje się za każdym razem na jakimś konkretnym temacie, inspirując uczestników do dyskusji.  Na seminarium są przypisane odczyty, mogą być podnoszone pytania, wybrane zagadnienia omawiane szerzej, może być też przeprowadzona debata, czyli dyskusja o sformalizowanej formie, która dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy, mająca miejsce najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu, zgromadzeniu, zjeździe.
Seminarium często jest realizowane poprzez sokratyczny dialog z moderującym je liderem seminarium, albo poprzez bardziej formalną prezentację badań (naukowych) na doświadczeniach i wniosków. Polega na samodzielnym opracowywaniu danych tematów, zadanych przez osobę prowadzącą. Po ich przygotowaniu należy je wygłosić w formie referatu lub mini wykładu, po którym inspiruje się dyskusję. Seminarium ma konfrontować różne stanowiska i pozwalać na wymianę doświadczeń. Kierowane jest do osób już mających rozeznanie w temacie, posiadających podstawową wiedzę oraz umiejętności. Nie jest to forma, która zalecana byłaby w przypadku początkujących kursantów. W nowoczesnej formie, w cyberspace jest to zdigitalizowaną forma konferencji online z hostem, w której mogą wypowiadać się wszyscy uczestnicy spotkania.

Tematy seminariów:

* Szkolenie dla Liderów MLM „Uwolnij swoje pragnienia i realizuj marzenia” podczas Seminarium dla Top Liderów CaliVita, 5-7 marzec 2010r. ośrodek „Cztery Wiatry”, Chańcza w woj. świętokrzyskim

* Prelekcja wraz z pokazem slajdów pt. „Moc wyobraźni w kreowaniu rzeczywistości”, podczas Seminarium Naukowego organizowanego przez Klub Coacha wraz z Centrum Studiów Podyplomowych – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 15.05.2015 r.

* Prelekcja z pokazem slajdów pt. „Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO oraz Parki Narodowe Kenii i Brazylii” podczas Seminarium Naukowego, zorganizowane przez Koło Naukowe MLM dla przyszłych przedsiębiorców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji Nicolaus Copernicus Adventure Club na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19 kwietnia 2011 r.

* Prelekcja z pokazem slajdów pt. „Korzystne działanie witamin, minerałów i roślinnych składników leczniczych na organizm człowieka”, podczas Seminarium naukowego w branży MLM i zdrowia, organizowanej przez firmę CaliVita / California Fitness, która odbyła się w Rzeszowie, 24 maja 2018 r.

* II Seminarium biznesowe dla Menadżerów California Fitness, prelekcja z prezentacją „Twój wewnętrzny komputer – podświadomość”, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Osieczanach, organizowane przez California Fitness Polska w dniach 25-27 luty 2000 r.

Planowane:

* Uwolnij swoją moc – połącz się z mądrością uniwersum (Kroniki Akaszy online w 3 modułach i 12 filmów).

* Terapia uzależnień w 12 krokach ( 13 filmów online: teoria i warsztat)

* Wyjdź z roli ofiary i z radością witaj każdy nowy dzień (online).

* Lider MLM w trójkącie dramatycznym Stephana Karpmana. Ofiara, ratownik / wybawiciel czy prześladowca?

* Skuteczne techniki i strategie negocjacyjne w praktyce.

* 5 sposobów budowania porozumienia w biznesie MLM – warsztat dla liderów i menedżerów, czyli Interpersonalna Komunikacja Transformująca.

* Trójkąt dramatyczny konfliktu w różnych życiowych sytuacjach i jak z niego wyjść?

* POROZUMIENIE IDEALNE w 5 prostych krokach.

* „Szkolenia i coaching, jako strategiczny system wspierania organizacji”

* 9 sekretów, które powinieneś spełnić w Marketingu Sieciowym.