Elektrosmog  STOP! Pomoc E-Protect CaliVita®

Elektrosmog STOP! Pomoc E-Protect CaliVita®

27 lipca 2014 0 przez Dr Renata Zarzycka

Elektrosmog to określenie stosowane przy omawianiu zanieczyszczenia elektromagnetycznego rozumianego jako występowanie pól elektrycznych i pól magnetycznych różnych częstotliwości. Występowanie tych pól związane jest z jakimkolwiek napięciem czy przepływem prądu w przypadku urządzeń domowych, źródłami są też telekomunikacyjne stacje nadawcze, linie energetyczne etc.

radioaktiv-telephone-PAN

Elektrosmog nazywany też smogiem elektromagnetycznym, to nieformalne określenie smogu związanego z emisją sztucznych pól elektromagnetycznych do środowiska.  Pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości stanowi szczególnie zdradliwe niebezpieczeństwo. Ze względu na fakt, że nie rejestrujemy go naszymi zmysłami, automatycznie jesteśmy skłonni nie doceniać związanego z nim niebezpieczeństwa. Jest to specyficzny rodzaj zanieczyszczenia środowiska, przed którym nigdzie nie można się schronić.
Promieniowanie jest po prostu wszędzie, w każdym elemencie naszego życia, w kuchni, pracowni, w salonie, a nawet w sypialni.
Pole elektromagnetyczne towarzyszy nam wszędzie w każdej praktycznie dziedzinie życia. Nikt obecnie nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez prądu elektrycznego, radia, komputerów, Internetu czy też telefonu komórkowego. Postęp cywilizacyjny wymaga od nas pewnych wyrzeczeń natury np. estetycznej (słupy wysokiego napięcia czy też wieże telefonii komórkowej nie zdobią krajobrazu), ale tak jak z dróg – nie da się z nich już zrezygnować. Możemy jednak zachować środki bezpieczeństwa –  ostrożność, przestrzeganie zasad stosowania wielu urządzeń elektromagnetycznych oraz w chronić się przed nimi stosując urządzenia poprawiające częstotliwość drgania błon komórkowych w naszym organizmie (BIOHARMONEX ) , stosować barierę ochronną poprzez folię E-Protect CaliVita® (szczegółowe opisana niżej), a szczególnie spożywając zdrową, biologicznie aktywną – przeważnie surową żywność.

ODDZIAŁYWANIE  ELEKTROMAGNETYCZNE

Oddziaływanie elektromagnetyczne to jedno z czterech znanych fizyce oddziaływań elementarnych. Jego odkrywcą był Duńczyk Hans Christian Orsted.  Teoria oddziaływań elektromagnetycznych (elektrodynamika klasyczna, elektrodynamika kwantowa) powstała z unifikacji teorii magnetyzmu i elektryczności, dokonanej przez Jamesa Clerka Maxwella.
Centralną rolę w tej teorii odgrywa pojęcie pola elektromagnetycznego. Zachowanie pola elektromagnetycznego opisane jest równaniami Maxwella, zgodnymi (pomimo że powstały wcześniej) ze szczególną teorią względności.

Fale elektromagnetyczne poruszają się z prędkością światła i zależnie od długości fali przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych):
– fale radiowe,
–  mikrofale
–  podczerwień
–  światło widzialne,
–  ultrafiolet,
–  promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X),
–  promieniowanie gamma

Ciało człowieka jako odbiornik fal elektromagnetycznych

Wszystkie żywe komórki oraz tkanki organizmu wytwarzają pole elektromagnetyczne. Czynnikiem decydującym o elektro-wrażliwości może być fakt, że oscylacja i amplituda pola elektromagnetycznego, emitowanego przez urządzenia elektryczne, mogą różnić się od naturalnego pola elektromagnetycznego emitowanego przez ludzki organizm. Taka interferencja może spowodować zakłócenie naturalnego wzorca aktywności elektromagnetycznej organizmu.
Ciało człowieka jest niejednorodnie pod względem parametrów dielektrycznych ze względu na zmienną zawartość tłuszczu, białka, węglowodanów i elektrolitu (woda + sole) w zależności od wieku, płci i stanu zdrowia. Dla pól wysokiej częstotliwości ciało ludzkie jest półprzewodnikiem i swoistą anteną odbiorczą, której wymiary względem długości fali są zmienne.

communi_ulotkaCentralny układ nerwowy w stanie czynności i spoczynku generuje prądy czynnościowe z zakresu 1-1000 Hz, pracą serca sterują impulsy o częstotliwości 1.1 – 1.3 Hz.

Układ hormonalny jest wzmacniaczem biochemicznym funkcjonującym na zasadzie sprzężeń zwrotnych, których najczulszy układ znajduje się głęboko w mózgowiu (podwzgórze), gdzie są ważne ośrodki dyspozycyjne funkcjonowania człowieka. Tak zorganizowany ustrój jest podatny na działanie pola elektromagnetycznego.

Przy większych natężeniach (rzędu setek i tysięcy W/m2) obserwowany jest efekt termiczny – czyli nagrzewanie się komórek prowadzące do efektu ,,mikrofalówki”.
Tak działają znane nam dobrze na co dzień m.in. telefony komórkowe i kuchenki mikrofalowe. Mogą one oddziaływać negatywnie na nasz organizm.

Inne źródła pola elektromagnetycznego
http://polaelektromagnetyczne.pl/zrodla-pem.html

Co wywołuje niekorzystne promieniowanie elektromagnetyczne

Jednak większość fal elektromagnetycznych  działających w zbyt długim czasie powoduje szkodliwe działanie na nasz organizm, który znajduje się w sieci niekorzystnego promieniowania tzw. smogu elektronicznego.
Przy wysokich natężeniach i długim czasie ekspozycji promieniowanie elektromagnetycznie faktycznie może oddziaływać niekorzystnie na organizm.
Działanie to może być wielopłaszczyznowe. Czynnikiem, który warunkuje szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach działania telefonów komórkowych (mikrofale w zakresie częstotliwości:
870-960 MHz oraz 1710-1880 MHz) na żywy organizm jest jego natężenie i częstotliwość. Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych, przyjęto że odpowiada im zakres od 1mm (częstotliwość 300GHz) do 30cm(1GHz).

Smog elektromagnetyczny  czyli niekorzystne promieniowanie może działać na:
– układ nerwowy powodując obniżenie czynników warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie tzw. neuroprzekaźników jak dopamina i serotonina;
– układ immunologiczny powodując spadek odporności;
– układ krążenia powodując spadek akcji serca stąd nie poleca się stosowania telefonów komórkowych u ludzi z rozrusznikiem serca;
– wady rozwojowe.

Dla przykładu bezprzewodowe sieci komputerowe (WLAN) jak np. IEEE 802.11 albo bluetooth używają mikrofal w zakresie 2,4 GHz bądź 5 GHz (w przypadku 802.11a).
W nowoczesnych komputerach, jeśli procesor taktowany jest sygnałem rzędu 1 GHz lub większym. Więcej tutaj:
Kuchenka mikrofalowa również posługuje się tym promieniowaniem – używa magnetronu do wytwarzania fal o częstotliwości ok. 2,45 GHz, co pozwala na
gotowanie jedzenia; taka częstotliwość promieniowania działa na cząsteczki wody, które zaczynają drgać wytwarzając przez to ciepło.

Mikrofale nie są bezpieczne dla zdrowia człowieka – szczególnie narażone na ich negatywne działanie jest oko ludzkie i rozwijający się zarodek.
Dr Lebrecht von Klitzing, lekarz fizyk z Lubeki, udowodnił, że wegetatywny układ nerwowy na działanie fal wysokiej częstotliwości o charakterze pulsującym (telefony komórkowe, mikrofalówka) odpowiada reakcjami stresowymi. Lista objawów związanych z negatywnym wpływem pól elektromagnetycznych na organizm człowieka jest bardzo długa: zaburzenia snu, bóle głowy, zakłócenia rytmu serca, zawroty głowy, choroby oczu, niedorozwój płodu, nerwowość, przewlekłe zmęczenie, wykazano związek elektrosmogu z zawałami serca oraz rakiem.

Czy znasz zagrożenia wynikające z używania kuchenek mikrofalowych?
smog-elektro-magnetyczny-uwagaJak sądzisz – czy istnieją takie zagrożenia?
„Istnieje rozległa literatura naukowa dotycząca niebezpiecznego wpływu promieniowania mikrofalowego na żywe organizmy – jak twierdzi  Hans Hertel – naukowiec z Wattenwil w Szwajcarii – Dlatego zadziwiające jest, jak niewiele zrobiono, aby zastąpić tę szkodliwą technologię inną, pozostającą w zgodzie z naturą. Wytworzone technicznie mikrofale działają na zasadzie prądu zmiennego. Atomy, cząsteczki i komórki poddawane temu silnemu promieniowaniu zmieniają polaryzację od 1 do 100 miliardów razy na sekundę. Żadne atomy, cząsteczki czy komórki jakichkolwiek żywych organizmów nie są w stanie wytrzymać przez dłuższy czas takiego nacisku niszczącej siły, nawet przy niewielkim, mierzonym w miliwatach, natężeniu.
Ze wszystkich naturalnych substancji, które są spolaryzowane, tlen występujący w cząsteczkach wody wykazuje największą wrażliwość.
Sposób, w jaki ogrzewają mikrofale, polega zatem na wytwarzaniu tarcia poprzez nacisk wywierany na cząsteczki wody. Ich struktura molekularna zostaje rozbita i ulegają one deformacji (izomeryzm strukturalny). Stają się one jakościowo upośledzone.
U tych, którzy spożyli pokarm z mikrofalówek stwierdzono istotne zmiany.
Zaliczał się do nich spadek wartości hemoglobiny, cholesterolu, zwłaszcza HDL (dobry cholesterol) i LDL (zły cholesterol), oraz zachwianie proporcji między nimi. Krótkotrwałe zmniejszenie ilości limfocytów (białych ciałek krwi) było w tym wypadku bardziej znaczące niż po zażyciu innych wariantów pokarmu. Każdy z tych wskaźników sygnalizuje przejście od silnego zdrowia do degeneracji. Dodatkowo ujawnił się charakterystyczny związek między ilością energii mikrofalowej w testowanej żywności a zdolnością do świecenia bakterii luminescencyjnych obecnych w surowicy osób, które tę żywność spożyły. To doprowadziło Hertla do wniosku,  że tak przetwarzana energia może rzeczywiście w sposób indukcyjny przechodzić na człowieka poprzez konsumpcję pokarmów poddanych działaniu mikrofal.”

Telefony komórkowe jednak groźne czy nie? (2 kwietnia 2006 10:01)
Obawy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez komórki dotyczą głównie ryzyka powstawania guzów mózgu. Szwedzkim naukowcom udało się odnaleźć związek między wykorzystywaniem telefonów komórkowych a nowotworami mózgu. Okazało się, że guzy pojawiają się dużo częściej po tej stronie głowy, do której przykładany jest telefon.

Dr Ronald Herberman – dyrektor Instytutu Chorób Nowotworowych uniwersytetu w Pittsburghu w USA uważa, że telefony komórkowe mogą być groźne dla zdrowia – szczególnie w przypadku dzieci. Jego bezprecedensowe oświadczenie rozpętało naukową awanturę. W memorandum wysłanym do 3 tys. swoich podwładnych Herberman ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z używaniem telefonów komórkowych, wskazuje luki w przeprowadzonych dotychczas badaniach i krytykuje brak odpowiedniego zainteresowania problemem odpowiednich ośrodków naukowych. Silnego wsparcia swojemu przełożonemu udzieliła Devra Lee Davis (była doradca ds.
zdrowia w administracji prezydenta Billa Clintona) kierująca uniwersyteckim ośrodkiem badającym wpływ środowiska na choroby nowotworowe. – Pytanie brzmi: czy naprawdę chcemy grać w rosyjską ruletkę z naszymi mózgami?
Nie wiem, czy telefony komórkowe są niebezpieczne, ale tak samo nie wiem, czy są bezpieczne – uważa Lee Davis.
Postawa Herbermana wywołała ogromne poruszenie w mediach i naukowym świecie. To bardzo szanowany człowiek uważany za jednego z najlepszych ekspertów od raka i kierujący bardzo prestiżowym ośrodkiem. „Tym, co najbardziej leży mi na sercu, jest odpowiedź na pytanie: co powinniśmy zrobić, żeby ostatecznie wyjaśnić skalę zagrożenia?
Lepiej na poważnie pomartwić się teraz, niż żałować w przyszłości” – pisze Herberman.

Telefony komórkowe szkodzą na… oczy? 28 lipca 2005 13:43
W zależności od aktualnie obowiązującej mody i metodologii badawczej, pojawiają się doniesienia, że telefony komórkowe przyciągają błyskawice, uszkadzają słuch, zwabiają UFO albo niszczą naczynia krwionośne w mózgu. Izraelscy badacze dodają do tej długiej listy uszkodzenia oczu.
Choć powyższe sformułowanie problemu może brzmieć jak jego zbagatelizowanie, sprawa wydaje się być poważna. Telefony komórkowe do pracy wykorzystują częstotliwość 900/1800 MHz, czyli promieniowanie z zakresu mikrofal. Z tych samych mikrofal korzystamy w sieciach Wi-Fi (częstotliwość 2,4 GHz i 5 GHz) czy podczas szybkiego odgrzewania pizzy (2,4 GHz). Już samo fakt, że źródło promieniowania (tj. telefon) trzymany jest tuż przy głowie może niekorzystnie wpłynąć na organizm.

Zgodnie z badaniami izraelskich naukowców emitowane przez telefony mikrofale mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia oczu. Promieniowanie anteny szybko prowadzi do pojawienia się w soczewkach mikroskopijnych bąbelków, które działają jak rysy na szybie, tj. skutecznie obniżają przepuszczalność światła.

Podsumowując wiele badań naukowych, główne obawy dr Ronalda Herbermana dotyczą dzieci. W swoim apelu wprost sugeruje pracownikom, by ich pociechy używały komórek tylko w nagłych sytuacjach. – Ich mózgi dopiero się rozwijają – przekonuje badacz. Tymczasem jego zdaniem na poważnych konferencjach naukowych kwestia wpływu promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie na zdrowie dzieci, jest nagminnie lekceważona.
Zobacz przykłady na to jakie mikrofale działające również na nasz mózg i wzrok, emitują niektóre telefony komórkowe:

Czy takiemu zjawisku poddawany jest również nasz mózg???

Zbadano 2200 pacjentów i taką samą liczbę ludzi zdrowych. Z testów wynikło, że zwolennicy częstych i długich rozmów przez telefon komórkowy mają o 240 procent wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór po stronie ucha, z którego najczęściej korzystają Naukowcy starają się jednak uspokajać: wzrost o 240 procent to ciągle niewiele wobec aktualnego poziomu zgonów z powodu nowotworów mózgu. Poza tym „częste i długie rozmowy” oznaczają ponad 2000 godzin z telefonem przy uchu, czyli godzinę dziennie przez prawie sześć lat. Podkreślają przy okazji, że bardzo łatwo obniżyć ryzyko stosując zestaw głośnomówiący.
Warto pamiętać, iż przesz szkodliwym działaniem mikrofali może chronić nas również folia antysmogowa E-Protect CaliVita® , która pomaga w neutralizacji
szkodliwego promieniowania.

E-Protect CaliVita®–  antysmog!

communi_stopE-Protect CaliVita® to folia firmy CaliVita Electronics, chroniąca nas przed szkodliwym promieniowaniem emitowanym przez urządzenia codziennego użytku.
Urządzenia te emitują swoistego rodzaju zanieczyszczenia zwane elektroskogiem.
Dzięki wykorzystaniu zasad biorezonansu, celem E-Protect CaliVita® jest wspieranie procesów wpływających na fale elektromagnetyczne, wytwarzane przez urządzenia elektroniczne, takie jak np. telefon komórkowy – tak, aby fale bardziej dopasowywały się do naturalnego wzorca pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez metabolizm. Harmonizacja z bardziej naturalnym wzorcem częstotliwości może wspomóc zniwelować niektóre szkodliwe efekty zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.
Folia ochronna E-Protect CaliVita® może chronić nasz organizm przed wyżej wspomnianym negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącym z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, takich jak:
– komputery osobiste – urządzenia służące do obserwacji małych dzieci (tzw. „elektroniczne nianie”)
– bezprzewodowe telefony
– sieci bezprzewodowe, radiowe, WiFi,
– pagery
– interkomy
– telewizory
– GPS
– sprzęt gospodarstwa domowego, m.in. kuchenki mikrofalowe

E-Protect CaliVita® – ochrona przeciw elektrosmogowi

To naukowo zaprogramowana folia, która może chronić organizm przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Chroni przed szkodliwym promieniowaniem wytwarzanym przez telefony komórkowe, laptopy, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne w naszym domu i na zewnątrz.
E-Protect CaliVita® dzięki odpowiednio „zaprogramowanej” strukturze przestraja wzorce drgań elektromagnetycznych, generowanych przez elektryczne urządzenia, do wzorów drgań naturalnych. Proces ten określanych jest mianem harmonizacji. Dzięki temu np. użytkownicy E-PROTECT po dłuższej rozmowie przez telefon komórkowy, przestali skarżyć się na bóle głowy, nudności i spadek energii. Stali się również mniej nerwowi.

Jest kilka rodzajów tego produktu. E-PROTECT STICKER możemy naklejać  na komórkę, laptop, mikrofalówkę, piekarnik, telewizor i inne urządzenia elektryczne oraz  E-PROTECT STICKER’S >>   . Możemy również mieć osobista kartę E-PROTECT CARD z ochroną przeciw elektrosmogowi tzw. E-PROTECT PERSONAL >> ,
a także E-Protect DISC, chroniący przed szkodliwa radiacją elektrosmogu całe pomieszczenie w naszym domu lub biurze, w którym często przebywamy my, nasze dzieci, nasza rodzina lub zespół pracowników lub uczniowie w klasie. link:  E-PROTECT HOME >>

Użytkownicy Communiguard po dłuższej rozmowie przez telefon komórkowy przestali skarżyć się na bóle głowy, nudności czy spadek energii.
Stali się również mniej nerwowi. Więcej informacji oraz zamówienia na E-Protecr Personal tutaj:
https://renatazarzycka.calivita.com.pl/products

Konsultacje zdrowotne osobiście w Rzeszowie – rejestracja pod tel. 730 970 880